ŠLAUKA TRANSPORT
Profil spoločnosti

Firma Miroslav Šlauka-TRANSPORT vznikla v roku 1991. Naša spoločnosť sa od svojho vzniku zaoberá vykonávaním medzinárodnej automobilovej dopravy. V súčastnosti prevádzkujeme 5 zaplachtovaných návesových súprav typu MAN a VOLVO. Sú to vozidlá s vysokými technickými parametrami. Všetky vozidlá spĺňajú medzinárodné normy a majú zabezpečený servis čo je zárukou kvalitnej realizácie prepráv. V prípade náhlej technickej poruchy máme zabezpečený non-stop servis v rámci celej Európy. V rámci zefektívnenia a skvalitnenia operatívnej prevádzky sú všetky naše vozidlá vybavené mobilnými telefónmi a systémom GPS. Na zabezpečenie tovaru a aj vozidiel máme uzavreté poistenie vo výške 8 miliónov slovenských korún a poistenie zodpovednosti za škodu. Od roku 1992 je naša spoločnosť členom združenia Česmad Slovakia, ktoré je záručným združením pre vydávanie TIR Carnet.